Welkom op Spots!

We slaan een nieuwe weg in door te opereren als een netwerkorganisatie met inzet van de beschikbare (digitale) middelen. ‘Samenwerking’ is het kernbegrip: samenwerking binnen de vereniging, maar ook daarbuiten: met de podia, met andere kunstinstellingen, brancheorganisaties, werkgeversnetwerken en met de politiek en de overheden. We zullen meer dan voorheen een (ver)binder, doorgever en wegbereider zijn. Daarnaast is het zo dat de inzet van het platform je kan helpen met de samenwerking en communicatie met vakgenoten.

Het (digitale) middel om bovenstaand doel te bereiken is, Spots. Het is daarom van groot belang dat je lid bent van het platform. Lid worden gaat alleen op uitnodiging.

Wil je op de hoogte blijven en het meest uit het lidmaatschap halen? Accepteer dan gauw de uitnodiging!

E-mail niet gehad? Neem contact op met info@napk.nl of info@vscd.nl. We sturen je dan een nieuwe uitnodiging.